Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 1, 2021

I vår tid är tystnaden utrotningshotad. Men en stund av medveten tystnad i en pratsam vardag kan leda till stor förändring. Tystnaden kan få bli början på en väg som leder ut i bönens vidunderliga, rymliga och rika universum. Om detta samtalar Thomas Sjödin och Britta Hermansson. Tomas Sjödin är författare, pastor, föreläsare och krönikör. Aktuell med boken Ljudet av tystnad (Libris). Britta Hermansson är pastor i Equmeniakyrkan, författare, föreläsare och driver podcasten Brittas vardagsrum. Tips! Boken Ljudet av tystnad finns till sommarpris 21 juni till 4 juli 2021 på https://www.libris.se/. Uppge kod ”Torp21”.

Frågor för samtal och reflektion:

  • Tomas pratar om tystnad, stillhet och bön som en nödvändighet och en ”förtöjning” i tillvaron. Var och hur hittar du tystnaden? Vad är ditt förhållande till tystnad? Hur upplever du tystnad? Hur tänker du om skillnaden mellan att vara tyst och vara i tystnad?
  • De tysta platserna på jorden håller på att utrotas, vad tänker du att det betyder och gör med oss? Vilka upptäckter har du gjort när du stillat dig på en plats i tystnad?
  • Det är det man gör varje dag som förändrar livet, menar Tomas. Vad betyder det kopplat till bön? Vilken liten förändring skulle du önska för ditt liv? Hur kan tystnaden vara en ingång i bönen?
  • Ofta tänker vi att bön ska ha ord, men här betonas bönens många olika språk. Hur tänker ni om det? Vilka fler ”språk” för bön kommer ni att tänka på?
  • Fundera en stund runt innebörden att bönen är ett enda stort erbjudande från Gud. Vad väcker det hos dig/er?

Det här seminariet är ett samarrangemang av EFK, Libris förlag och Studieförbundet Bilda. Var med och ge! Ange 'Torp21' i samband med din överföring via Swish 900 4037, Plusgiro 900403-7 eller Bankgiro 900-4037. Tack för din gåva!